Stabsoffierskurs i Paris

Snakker du fransk – kunne du tenke deg stabsoffierskurs i Paris?

NROF har fått tildelt to plasser på l’École supérieure des officiers de réserve spécialistes d’état-major (ESORSEM) (skole for stabstjeneste for reserveoffiserer).

Kurset for reserveoffiserer foregår på l’Ecole Militaire i Paris i tiden 3. til 24. august.

Kurset henvender seg mot reserveoffiserer og har som målsetting å innføre deltagerne i den kunnskapen som trengs i en divisjon eller brigades hovedkvarter i NATO. Deltagerne bør ha erfaring fra FOH og/eller ha sivil avdelingssjefsbakgrunn.

Kurset gjennomføres på fransk og dette må beherskes av deltageren. Søkeren må ha kaptein eller majors grad og selvfølgelig være NROF-medlem.

Søknad, med motivasjonsskriv, om deltagelse sendes til camilla.brisa@sekr-nrof.no innen 15. april, evnt kan Camilla Briså, på tlf 22 47 82 46, kontaktes for mer informasjon.

Motivasjonsskrivet bør blant annet inneholde hvordan ervervet kompetanse vil kunne brukes hos sivil arbeidsgiver OG komme NROF til gode. Uttak vil bli gjennomført i samarbeid med den norske militærattachéen i Paris.

Skolepengene dekkes av det franske forsvaret. NROFs økonomiske bistand til reise og opphold vil vi komme tilbake til.