Om NROF avd. Nedenes 2020

Organisasjonsnummer:  913 223 608
Kontonummer:  2801.43.15758

NROF avd. Nedenes har fra 5. mars 2020 følgende styre.

Styret 2020
Formann:   Anders Haslestad Tlf
Nestformann:     Morten Bogenes                      Tlf 913 86 500
Kasserer:            Kristian Eimind                            Tlf 473 12 113
Sekretær:            Trond L. Larssen                           Tlf 481 82 515

Styremedlem:     Ørjan Metveit                               Tlf 905 86 145
Styremedlem:     Magn-Bjørn Hornnes Tlf

Varamedlemmer:     
Jan Christian Strandene                 Tlf 901 81 035
Øyvind Skjæveland Gustavsen Tlf
Trond Hell Pettersen                       Tlf

NROF NEDENES har følgende undergrupper:
Ballkomite – leder: Trond Hell Pettersen Tlf 900 68 088           
mail trond.pettersen80@gmail.com
Pistolgruppe:   Magn-Bjørn Hornnes                         Tlf
Geværgruppe: Kristian Eimind               Tlf 473 12 113

Mailadresse til NROF avd. Nedenes:              nedenes@nrof.no

Ta gjerne å støtt opp om vår aktivitet. Dette gjøres ved å delta på våre arrangement. Du har også anledning til å støtte oss økonomisk gjennom Grasrotandelen i Norsk Tipping: