Om NROF avd. Nedenes 2020

Organisasjonsnummer:  913 223 608
Kontonummer:  2801.43.15758

NROF avd. Nedenes har fra 5. mars 2020 følgende styre.

Styret 2020
Formann:              Anders Haslestad          Tlf 976 01 658
Nestformann:       Morten Bogenes           Tlf 91879106
Kasserer:               Kristian Eimind              Tlf 473 12 113
Sekretær:              Trond L. Larssen            Tlf 481 82 515

Styremedlem:       Ørjan Metveit                Tlf 905 86 145
Styremedlem:       Magn-Bjørn Hornnes    Tlf 913 86 500

Varamedlemmer:     
Jan Christian Strandene                             Tlf 901 81 035
Øyvind Skjæveland Gustavsen                   Tlf 476 00 540
Trond Hell Pettersen                                  Tlf 900 68 088

NROF NEDENES har følgende undergrupper:
Ballkomite – leder: Trond Hell Pettersen   Tlf 900 68 088           
mail trond.pettersen80@gmail.com
Pistolgruppe:   Magn-Bjørn Hornnes         Tlf 913 86 500
Geværgruppe: Kristian Eimind                   Tlf 473 12 113

Mailadresse til NROF avd. Nedenes:              nedenes@nrof.no

Ta gjerne å støtt opp om vår aktivitet. Dette gjøres ved å delta på våre arrangement. Du har også anledning til å støtte oss økonomisk gjennom Grasrotandelen i Norsk Tipping: