Om NROF avd. Nedenes

Organisasjonsnummer:  913 223 608
Kontonummer:  2801.43.15758

NROF avd. Nedenes har fra 7. februar 2019 følgende styre. 6.juni fratrådte Christian Christiansen grunnet sykdom. Fungerende formann frem til neste valg (årsmøte) Magn-Bjørn Hornnes.

Styret 2018
Formann:            Christian Christiansen                   Tlf 410 21 000
Fungerende formann/nestformann:     Magn-Bjørn Hornnes                      Tlf 913 86 500
Kasserer:            Kristian Eimind                               Tlf 473 12 113
Sekretær:            Trond L. Larssen                           Tlf 481 82 515

Styremedlem:     Øyvind Skjæveland Gustavsen      Tlf 476 00 540
Styremedlem:     Ørjan Metveit                                  Tlf 905 86 145

Varamedlem:      Steinar Simonsen                           Tlf 412 13 077
Varamedlem:      Jan Christian Strandene                 Tlf 901 81 035

NROF NEDENES har følgende undergrupper:
Arr./Info og Ballkomite – leder: Trond Hell Pettersen, telefon  900 68 088            mail trond.pettersen80@gmail.com
Pistolgruppe:   Jørn Pettersen                          Tlf 901 01 165
Geværgruppe: Magne Ingolf Madsen              Tlf 971 45 271

Mailadresse til NROF avd. Nedenes:              nedenes@nrof.no

Ta gjerne å støtt opp om vår aktivitet. Dette gjøres ved å delta på våre arrangement. Du har også anledning til å støtte oss økonomisk gjennom Grasrotandelen i Norsk Tipping: