Minneord om motstandsmannen Kaare Dyvik.

Minneord om Kaare Dyvik
(Pressemelding sendt GAT og Agderposten).
Det er med stor sorg at vi har mottatt budskapet om at motstandsmannen Kaare Dyvik er gått bort, 98 år gammel. Kaare Dyvik ble født tredje juledag 1922 i Grimstad og ble engasjert i motstandsarbeid som18-19 åring.
Familien Dyvik drev lokalavisen Grømstad-posten. Redaksjonslokalene utviklet seg raskt til å bli et senter for motstandsbevegelsen, inntil Kaare Dyvik og fire av hans brødre ble arrestert i januar 1943. 20 år gammel ble han sendt til Grini og deretter til Sachsenhausen ved Berlin. Der satt han til krigens slutt.
Tilbake i Norge fikk Kaare Dyvik en fremragende karriere i bankvesenet. Han ble den første administrerende direktør i Christiania Bank Luxembourg, og bodde i en 10 års periode i Luxembourg fram til 1983.
I 1993 ble Dyvik og familien hedret med en minnestøtte på plassen hvor avisens redaksjon og familiens hjem lå. Plassen fikk navnet Dyviks plass, hvor vi har minnemarkering 8. mai hvert år for den innsats familien Dyvik og andre gjorde i motstandskampen mot den tyske okkupasjonsmakten.
I 2008 tok Kaare Dyvik initiativ til å reise et sjøkrigsminnesmerke over krigsseilernes og redernes heltemodige innsats under første og andre verdenskrig. Han ledet arbeidet frem til avdukingen av Sjøkrigsmonumentet i Grimstad, den 8. mai 2010.
I 2015 ble Kaare Dyvik tildelt Regjeringens Minnemedalje for sin innsats i kampen for å gjenvinne Norges frihet. Basert på dyrekjøpte erfaringer, var han til siste stund engasjert i samfunnsdebatten, særlig innen forsvarspolitikk, for å sikre frihet og demokrati for kommende generasjoner i Norge gjennom et nært samarbeid med våre allierte i NATO.
Selv om Kaare Dyvik har vært bosatt i Oslo, har han med stor entusiasme vært tilstede ved 8. mai arrangementene i Grimstad. Han har satt spesielt stor pris på at ungdomsskoleelevene i Grimstad er blitt engasjert i å holde minnetale på 8. mai på hhv Dyviks palss og ved Sjøkrigsmonumentet. Våre varme tanker og medfølelse går til hans etterlatte.
På vegne av
Grimstad Sjømannsforening, Grimstad Forsvarsforening og NROF, Norges Reserve Offiserers Forbund som har hatt et nært samarbeide med Kaare Dyvik i forbindelse med våre 8 mai markeringer og det undervisningsopplegg vi har hatt for ungdomsskoleelevene i Grimstad.

Minneord over Kaare Dyvik

 

Kaare Dyvik, født 27.12.1922, var den yngste av åtte søsken i familien Dyvik med base i Grimstad.  Storgaten 10 rommet familiens hjem, samt redaksjonen og trykkeriet til den familieeide avisen «Grømstadposten».  Da de nazistiske makthaverne i november 1940 stilte ultimative krav som eierne ikke ville underkaste seg, besluttet familien å innstille avisutgivelsen.  Storgaten 10 utviklet seg til å bli et senter for motstandsbevegelsen i Grimstad og omland.  I 1993 ble det på initiativ fra Grimstads innbyggere avduket en minnestøtte på plassen ved Storgaten 10 hvor avisens redaksjon og familiens hjem hadde vært, og plassen ble gitt navnet Dyviks plass.

 

I januar 1943 ble Kaare Dyvik og fire brødre arrestert av Gestapo og sendt i tysk fangenskap.  Redaktør Olav Dyvik, ble dømt til døden.  Han var sentral i motstandsarbeidet på Sørlandet bl.a. som XU-leder i Grimstad, og ble skutt i Trandumskogen 9. mai 1944 i en alder av 34 år, sammen med major Arne Laudal, Milorgsjefen på Sørlandet.  En annen bror, stud. philol. Oddvar Dyvik, døde som NN-fange i en alder av 25 år i konsentrasjonsleiren Natzweiler 26. juni 1944.  Etter forhør på Arkivet i Kristiansand ble Kaare Dyvik i en alder av 20 år sendt til Grini og derfra videre til konsentrasjonsleiren Sachsenhausen ved Berlin.  Der satt han sammen med sine eldre brødre Alv og Einar inntil de ble befridd av De Hvite Busser, i redningsaksjonen ledet av Grev Folke Bernadotte våren 1945.

 

Våren 1994 tok jeg kontakt med Kaares søstre Borghild og Ingerid i forbindelse med at Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) avdeling Lillesand/Grimstad ville markere at det var 50 år siden Olav Dyvik og Torleif Tellefsen fra Grimstad ble skutt på Trandum.

Familien tok godt imot tilbudet fra NROF men også meg som privatperson.

Det ble for meg som ung offiser ett verdifullt møte med en svært samfunnsengasjert familie, det er lærerike minner fra våre gode samtaler når vi møttes. Fra mai 1994 har jeg fått ett nært og godt forhold til familien Dyvik.

 

Kaare var som yngstemann den siste gjenlevende i familien som hadde opplevd krigens redsler på kropp og sinn. Kaare var som kjent en samfunnsengasjert mann på alle måter. Jeg er blitt fortalt at han fulgte nøye med på stormingen av Capitol i Washington og at han så på sendingen fra innsettelsen av President Joseph Biden 20.januar. Bare tre dager før han døde. Det vitner om en engasjert 98 åring som hadde opplevd så mye i sin levetid.

Samtalene som jeg hadde med Kaare Dyvik gikk gjerne på tema som internasjonal politikk, Forsvarets stilling og historie. Her hadde vi lange og gode betraktninger og Kaare lærte meg mye rundt det å se historiens utvikling i de lange linjene. Det å være på vakt mot angrep på det frie ord, faren for sensur og ensretting av nyheter, stå opp for demokratiets bærebjelker og verdier, og ikke minst det å se farene fra ekstreme krefter.

 

Kaare Dyvik skrev mange taler og kronikker rundt hans engasjement for fredsarbeidet og fremhevet hvor viktig for at kriges redsler ikke måtte glemmes. Det var derfor med stor glede og takknemlighet at Kaare kunne oppleve å se hvordan ungdommen i Grimstad tok imot stafettpinnen i sine hender og holdt flammende taler om det å verdsette fred og frihet når NROF avdeling Nedenes, Grimstad Forsvarsforening og Grimstad Sjømannsforening minnes Frigjøringsdagen 8.mai hvert år ved bautaen på Dyviks Plass og Krigsseilermonumentet ved Sorenskrivergården.

 

Kaare takket hvert år den 8.mai alle som bidro til markeringen av Frigjøringsdagen, fra alle fremmøtte til de som sto æresvakter og de som holdt minnetalene ved bautaen på Dyviks Plass. Det var en dag han og familien hans verdsatte meget høyt.

På Frigjøringsdagen 2021 vil der nå stå en tom plass etter Kaare Dyvik, men samtidig vil det være ett klart og godt minne over hedersmannen i selve bautaen over familien Dyvik.

 

Jeg vil savne hans milde vesen og viljefaste holdning. Det er en hedersmann som nå har falt fra våre rekker. Jeg vil minnes krigsveteranen og det gode mennesket Kaare Dyvik med takknemlighet for vennskap i 27 år og med stor respekt for hans klare holdninger og arbeid for demokrati og frihet.

Fred over Kaare Dyvik sitt gode minne.

 

Jarle Christiansen

Kaptein/tidl. Formann NROF avd Lillesand/Grimstad

Fevik