Innkalling årsmøte 2023 – NROF Nedenes

Til foreningens medlemmer

Det innkalles herved til årsmøte 2023 i NROF avdeling Nedenes.
Still gjerne i uniform; service/perm/felt II

Merk at man må ha betalt kontingent for 2023 for å ha stemmerett.
        

Årsmøtet avholdes torsdag 16. februar kl. 18.30Annen Etage Coctailbar (Langbryggen 3, Arendal)

Tidsplan

 • Årsmøte                                                  kl 1830 – 1930
 • Foredrag v/oberst Einar Johnsen     kl 1940 –  2020
  • Tema foredrag: Multinational Force&Observers (MFO) i Sinai
 • Årsmøtemiddag                                    kl 2030 – 2200

Agenda for årsmøtet:

 1.  Åpning m/opprop
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av ordstyrer
 4. Valg av referent
 5. Valg av 2 medlemmer til å underskrive årsmøteprotokoll
 6. Årsberetning for avdelingen
 7. Regnskap 2022
 8. Revisjonsberetning 2022
 9. Aktivitets-/handlingsplan 2023
 10. Budsjettforslag 2023
 11. Saker for årsmøtet
 12. Innkomne forslag
 13. Valg
 14. Avslutning

Saker for årsmøtet:

Saker som ønskes tatt opp til behandling under pkt. 12 bes sendt styret v/Anders Haslestad til anders.haslestad47@gmail.com  senest 2. februar.

Dokumenter

Årsmøtedokumenter er tilgjengelig på vår nettside:
https://www.nrof.no/sorlandet/nedenes/arsmotedokumenter-nrof-nedenes-2023

Les, skriv ut og ta med. Det blir ikke trykket opp papirkopier.

Årsmøtemiddag

Etter årsmøtet vil det bli servert enkelt måltid. Drikke betales av den enkelte.
Egenandel ved middag: Kr 200,- som betales fortrinnsvis på Vipps #504229 eller ved oppmøte (bindende påmelding)

Påmelding

Påmelding skjer senest 9. februar til: Anders Haslestad, mobil nr. 97601658, mailadresse: anders.haslestad47@gmail.com,

Vennligst anfør i påmeldingen om du skal ha middag eller ikke. Meld også i fra om eventuell matallergi.

 

Arendal, den 24. Januar 2023

På vegne av styret,
Anders Haslestad, formann