Innkalling årsmøte 2022 – NROF Nedenes

Til foreningens medlemmer – innkalling til årsmøte 2022

Det innkalles herved til årsmøte 2022 i NROF avdeling Nedenes.

Tid: Torsdag 17. februar kl. 18.30.

Sted: Arendals Sjømandsforening på Tyholmen.

 

Agenda for årsmøtet

 1. Åpning m/opprop
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av ordstyrer
 4. Valg av referent
 5. Valg av 2 medlemmer til å underskrive
  årsmøteprotokoll
 6. Årsberetning for avdelingen
 7. Regnskap 2021
 8. Revisjonsberetning 2021
 9. Aktivitets-/handlingsplan 2022
 10. Budsjettforslag 2022
 11. Saker for årsmøtet
 12. Innkomne forslag
 13. Valg
 14. Avslutning

 

Årsmøte                                                                             kl 1830 – 1930
Foredrag v/oberst Einar Johnsen                             kl 1940 –  2020

Tema foredrag: FN-tjeneste i Midtøsten sett frafra et historisk perspektiv.

Årsmøtemiddag                                             kl 2030 – 2200

 

Still gjerne i uniform; service/perm/felt II

Merk at man må ha betalt kontingent for 2022 for å ha stemmerett.

 

Saker som ønskes tatt opp til behandling under pkt. 12

bes sendt styret v/Anders Haslestad til anders.haslestad47@gmail.com senest 10 februar.

 

Dokumenter

Årsmøtedokumenter er tilgjengelig senest 3. februar på vår nettside:
https://www.nrof.no/sorlandet/nedenes/arsmote-2022

Les, skriv ut og ta med. Det blir ikke trykket opp papirkopier.

 

Årsmøtemiddag

Etter årsmøtet vil det bli servert enkelt måltid. Drikke betales av den enkelte.
Egenandel ved middag: Kr 100,- som betales fortrinnsvis på Vipps #504229 eller ved oppmøte (bindende påmelding)

 

Påmelding

Påmelding skjer senest 3. februar til: Anders Haslestad, mobil nr. 97601658, mailadresse: anders.haslestad47@gmail.com, Vennligst anfør i påmeldingen om du skal ha middag eller ikke. Meld også i fra om eventuell matallergi.

 

Arendal, den 13. Januar 2022

På vegne av styret,
Anders Haslestad

formann