Invitasjon til Sørlandspokalen 2019

NROF avdelingene i Agder og Rogaland, i samarbeid med HV08 og Stavanger Lotteforening, inviterer til Norges nest største militære feltstevne fredag 3. – søndag 5. mai ved Evjemoen leir og skytefelt.

Skyteprogram: Programmet består av pistol øvelse med utlagt Glock P80, en maskinpistol øvelse arrangert av Heimevernet med utlagt MP5, feltskyting og hurtigskyting med personlig rifle. Deltakere må stille med rifle og ammunisjon. Totalt 60 skd. rifle og 100 skd. 9mm. (NB: Kun NATO 9mm er tillatt i stevnet. Sivil fabrikkammunisjon kan veksles). NROF rifleklasser er gjeldene for klasseinndeling.


Antrekk: Felt/arbeids uniform, stridsvest kan benyttes, men ikke hjelm. Hansker, kne/albuebeskyttere kan benyttes.


Program for Sørlandspokalen 2019

Fredag: Ankomst og registrering på brakke ULLA fra kl. 18.00. Det er mulighet for test/innskyting av personlige våpen på 30 meter på bane V. Uformelt sosialt samvær i TV-stue med kveldsmat.

Lørdag: Frokost i TV-stue ULLA for forlagte deltakere, med smøring av egen matpakke. Ankomst og registrering nyankomne/dagsdeltakere fra kl. 08.00. Deltakere i skytekonkurransen blir fordelt på lag med utgangspunkt brakke ULLA. Kl. 17.00: premieutdeling i TV-stue brakke ULLA .

Kl. 19.00 – 24.00: Bankett/kamerataften i Befalsmesse.

Søndag: 09.00: Frokost brakke ULLA. Rydding og utsjekk.


Forlegning/forpleining: Deltakere som ønsker forlegning registrerer dette ved forhåndspåmeldingen. Den enkelte må medbringe sovepose. Forlegning på brakke ULLA, Evjemoen leir. Her er det tørrmat til frokost inkludert. Pris for kost/losji: Kr 100,- som betales ved ankomst/registrering.


Bankett/kamerataften: Lørdag kveld kl. 19.00 avholdes det bankett/middag i Evjemoen gamle befalsmesse. Kuvertpris kr 200,- betales ved ankomst/registrering.


Forhåndsregistrering/påmelding: Forhåndsregistrering gjøres ved å fylle ut registreringsskjemaet ved å klikke på følgende link https://goo.gl/9H7KDY. Registreringsfrist 30. april. Deltakere registreres ved ankomst på brakke ULLA fra fredag 3. mai kl.18.00. Betaling for alle aktiviteter på VIPPS, bankkort eller kontant ved frammøte. Deltakere som ikke er forhåndspåmeldt kan delta på ledig plass ved oppmøte. Deltakeravgift er 200,- pr klasse.


Dere finner oss også på Facebook under: «Sørlandspokalen 2019»

Vi ønsker alle militære skyttere velkommen og håper å se flest mulig av dere!