Skyting 2019

Nå er sommerens terminliste for skyteaktivitetene klare.

Ingen terminfestede innendørsskyting planlegges ikke for vinteren pga lav interesse i 2018.

Riving av innendørsbanen på Raufoss ungdomsskole vil skje på forsommeren, da ungdomsskolen skal rives. Ingen andre innendørsbaner har ledig kapasitet.

Vi vil se omvi kan få til noen samlinger, men da får dette komme som en tilleggsaktivitet.

Annen skyteaktivitet og eventuelle nivåkurs må vi ta når ønsker og muligheter er der.

Hele programmet kan du lese her:  Vestoppland – skyting 2019

Kontakter for skyting:

Onar Onsrud                      Ronny Røise
918 52 997                          911 91 263