Skytedager sommeren 2022 på Revhiholen skytebane i Vardal

Skytterhuset på Revhiholen skytebaneFrammøte

All skyting starter utendørs kl. 18.00, det oppfordres derfor til tidligere frammøte for oppsett av skiver osv.

Bruk av baner

Pistolskyting finner sted på Gjøvik pistolklubb sin bane mens rifleskyting foregår på Gjøvik og Brusveen sin.

Revhiholen skytebane

Krav til deltakelse for godkjente treninger

NB! Kravet til aktivitet for militært og sivilt våpeninnehav:
– Deltagelse på minimum 4 NROF-godkjente treninger og/eller konkurranser.

Dato Våpentype
4. mai Pistol
8. mai Frigjøringsdag
11. mai Pistol
19. mai Rifle – 200 m
25. mai Pistol
1. juni Pistol
8. juni Pistol
15. juni Pistol
23. juni Rifle – 200 m
29. juni Pistol
Sommerferie Pistol
3. august Pistol
11. august Rifle – 200 m
17. august Pistol
24. august Pistol
31. august Pistol
8. september Rifle – 200 m
14. september Pistol
21. september Pistol
28. september Pistol (Siste skytedag 2022)

Nedlasting av oversikten

Du kan laste ned denne informasjonen som en pdf-fil, trykk på lenka under

Skytedager NROF avd Vestoppland 2022