Skytedager sommeren 2021 på Revhiholen skytebane i Vardal

Skytterhuset på Revhiholen skytebaneFrammøte

All skyting starter utendørs kl. 18.00, det oppfordres derfor til tidligere frammøte for oppsett av skiver osv.

Bruk av baner

Pistolskyting finner sted på Gjøvik pistolklubb sin bane mens rifleskyting foregår på Gjøvik og Brusveen sin.

Revhiholen skytebane

Krav til deltakelse for godkjente treninger

NB! Kravet til aktivitet for militært og sivilt våpeninnehav:
– Dette er deltagelse på minimum 4 NROF-godkjente treninger og/eller konkurranser.

 

Nedlasting av oversikten

Du kan laste ned denne informasjonen som en pdf-fil, trykk Skytedager 2021 – NROF Vestoppland.