Protokoll fra årsmøtet i NROF avd. Vestoppland

Årsmøtet ble avholdt ved hjelp av Microsoft Teams torsdag 25. februar.

Den signerte protokollen kan lastes ned sammen med vedlegget som inneholder økonomiframlegget.

Protokollen: Protokoll fra årsmøte i NROF avd Vestoppland 25. februar 2021

Økonomivedlegget: Vedlegg 1 Regnskap 2020 mm