Protokoll fra årsmøtet i 2022 NROF avd. Vestoppland

Årsmøtet 2022 ble avholdt på Strand hotell Gjøvik.

Den signerte protokollen kan lastes ned sammen med vedlegget som inneholder økonomiframlegget.

Protokoll fra årsmøte i NROF avd Vestoppland 18. mars 2022