Protokoll fra årsmøte 2020 i NROF avd Vestoppland

Lokalavdelingen i Vestoppland avholdt sitt årsmøte fredag 28. februar på Quality Strand Hotell i Gjøvik. Saklista inneholdt de vedtektsfestede sakene. Møtet ble avsluttet med sosialt samvær med felles middag.

Protokollen kan lastes ned herfra:

Protokollen