Minnemarkering 8. mai 2022

Frigjørings- og veterandagen samlet 130 deltakere og tilhørere i Minneparken på Gjøvik.

Den årlige markeringen av frigjøringsdagen/veterandagen ble også i år holdt i minneparken i Gjøvik i regi av NROF, NVIO og Forsvarets seniorforbund.

Leder major Tom Gjestvang holdt tale for dagen og la på krans på minnesmerket over de falne fra vårt distrikt.

Sju veteraner fra Gjøvik, Østre og Vestre Toten ble tildelt sin velfortjente medalje for innsats i internasjonale operasjoner av sine respektive ordførere.

Markeringen samlet ca. 130 personer.

Major Tom Gjestvang holdt tale ved minnesmerket.