Heimevernet mot 2030 – webinar om delrapport nr 1 tirsdag 9. november

Hvilken innretning bør Heimevernet ha i framtiden?

NROF inviterer til webinar ved hjelp av kommunikasjonsverktøyet Zoom tirsdag 9. november kl. 9. november. Gå inn på www.nrof.no, du finner detaljer om webinaret under Aktiviteter. Du må melde deg på innen 8. november på e-post til ole.k.haagenrud@sekr-nrof.no innen kl. 16.00. På sida om webinaret finner du også delrapport 1 fra Forsvarets Forskningsinstitutt om HVs framtid.