Frigjøringsjubileet 8. mai i Gjøvik

Major Tom Gjestvang holder minnetale under markeringen av frigjøringsjubileet i Minneparken

Program

Programmet for minnemarkeringen og samlingen ser du under:

Klokka 17:00 fra Minneparken

  • Elisabeth Nesje Sandnes og Dina Solhaug synger «Norge i rødt hvitt og blått»
  • Tale v/ ordfører Torvild Sveen
  • Tale og kransnedleggelse v/ Tom Gjestvang NROF Vestoppland
  • Rosignal v/ Ivar Sandvik og Odd Roar Larsen
  • Elisabeth Nesje Sandnes og Dina Solhaug synger «Gjøviksangen»
  • Gjøvik Bykorps spiller «Ja vi elsker dette landet»

Klokka 18:15 fra Gjøvik kino & scene

  • Foredrag v/ Per Sandvik
  • «Dagen da freden kom» av Marianne Steinsrud og Prosjektteateret

Her er linken til hele markeringen som nå ligger ute på kommunens hjemmeside.

https://www.gjovik.kommune.no/aktuelt/direktesending-av-frigjoringsjubileet-8-mai.10976.aspx