Frigjørings- og veterandagen mandag 8. mai 2023 på Gjøvik

Samlingen starter kl. 17.00 i Minneparken i Gjøvik sentrum

Major Tom Gjestvang, leder i NROF avd. Vestoppland og ordfører i Gjøvik, Torvild Sveen vil holde

taler og legge ned krans ved minnesmerket.

Vel møtt!