Frigjørings- og veterandagen 8. mai 2022 på Gjøvik

Samlingen starter kl. 17.00 i Minneparken i Gjøvik sentrum

Major Tom Gjestvang, leder i NROF avd. Vestoppland vil holde

tale og legge ned krans ved minnesmerket.

Videre vil det bli medaljeutdeling til veteraner. Tre Totenordførere være til stede og musikkorps vil spille.