Dette er London: «Mannen som ikke hadde skjorte på»


Onsdag 30. juni arrangerte NROF avd. Vestoppland tur til hjemmefronthytta på Bjønnhaugen i Snertingdal, i Gjøvik kommune. Utflukten ble ledet av major Edvard Noer Bjørge, som står i spissen for avdelingens krigshistoriske aktiviteter.

Bjørge ga en orientering om hendelsene på stedet den 7. mars 1944, da to hjemmefrontmenn ble drept og en Kompani Linge-mann ble skadet i skuddveksling med en tysk patrulje som deltok i razziaen i området Snertingdal-Øvre Vardal. Tyskerne hadde mistanke om at det foregikk illegal aktivitet i området. I jakthytta på Bjønnhaugen lå 3 karer og ventet på slipp fra England: Kompani Linge-mannen Armand Trønnes, og hjemmefrontjegerne Willy Lund og Ragnar Nilsen. I 5 uker hadde Trønnes drevet utdanning av HS-personell, og hadde i alt hatt 40 mann under opplæring. Denne dagen ventet de på flyslipp inne ved Kultjern. Karene hadde tidligere på dagen rekognosert transportveier for slipplasten og rømningsveier ned til Snertingdal og satt i hytta og ventet på særmeldingen «Mannen som ikke hadde skjorte på» over de norske radiosendingene fra London. Dette var signalet for flyslippet til deres gjeng. De hadde ikke rukket å høre meldingen tidligere på dagen. Plutselig dukker den tyske patruljen opp, alle tre ”arresteres” og blir ført inn i stua. Sammen med tyskerne var også den lokale og nazivennlige lensmannen.

De lokale norske hjemmestyrkene var blitt kjent med at tyskerne skulle gjennomføre en razzia, og en unggutt fra Elvedalen, Ivar Øigard, ble sendt opp for å varsle karene på Bjønnhaugen om at tyske patruljer var på vei. Han kom fram til hytta etter at tyskerne var ankommet, han ble ”arrestert” og ført inn. Han fortalte lensmannen at han var på vei til en onkel som bodde lenger inn på åsen, og at han aldri hadde sett de tre nordmennene før. Han ble plassert i et hjørne, mens tyskerne gjennomførte sin ransaking av hytta.

Tyskerne begynte å romstere rundt i hytta og fant gruppas radio, en sender/mottaker av engelsk type, så kalt «sweetheart». Linge-mannen Trønnes forsto at her var det bare ett håp, og det var å skyte seg ut. Tyskerne var nok urutinerte, for de hadde ikke kroppsvisitert nordmennene før de begynte å ransake hytta. Derfor hadde Trønnes fortsatt sine pistoler på seg, og han åpnet ild. Han skjøt dobbeltskudd mot de fire tyskerne og lensmannen som befant seg i peisestua. Tyskeren som sto ved ytterdøra besvarte ilden, og skjøt innover mot peisestua. Da ble Nilsen og Lund drept. Trønnes og Øigard klatret opp på hemsen, og etter forslag fra Øigard, klarte Trønnes å presse seg ut gjennom en liten glugge oppe i gavlveggen,(se bilde) og kom seg ut. Han fikk kastet seg på et par ski og akte seg utoverbakke og unna hytta. Deretter gikk han gjennom skogsterreng til Kolbu i Østre Toten, en strekning på rundt 3 mil. Der hadde hans kontakter som tok seg av han.

Likene av Lund og Nilsen ble  fraktet til Lillehammer av tyskerne, men der slutter sporene etter dem. De fikk derfor ingen kjent grav. Minnesteinen på Bjønnhaugen er det nærmeste de fikk et gravminne. Minnestein ble avduket den 30. august 1981 av mil.org.-gruppen som Lund og Nilsen tilhørte. Ved den anledningen var både Armand Trønnes og Ivar Øigard  til stede, og det var første gang de møttes etter krigen.

 

Edvard Bjørge ga en levende framstilling av hendelsen om den 7. mars 1944. Deltakerne fikk anledning til å se hytta fra innsida. Det meste av møblementet fra den aktuelle tiden er bevart, og man kan se kulehull i veggene etter skuddvekslingen.

Formann i NROF avd. Vestoppland, major Tom Gjestvang, hold en kort minnetale og la ned blomster fra NROF ved minnesteinen.

Major Edvard Bjørge beretter historien om hendelsene den skjebnesvangre dagen i mars 1944.
Linge-mannen Armand Trønnes kom seg ut av hytta gjennom gluggen oppe i gavlen.  Han fikk kastet seg på et par ski, kom ut i terrenget og unna hytta.

Avdelingens formann, major Tom Gjestvang, hedrer minnet om milorgkarene Willy Lund og Ragnvald Nilsen på vegne av NROF og deltakerne på turen.

 

Andre innlegg om hendelsene på Bjønnhaugen i 1944:

– Mannen som ikke hadde skjorte på

– Dette er London: «Mannen som ikke hadde skjorte på»

– Bjønnhaugen – åpning etter rehabilitering september 2017