Bjønnhaugen – åpning etter rehabilitering september 2017

Rehabiliteringen av Bjønnhaugen er sluttført og NROF avd Vestoppland inviterte til markering lørdag 16. september 2017.

Været skapte en nydelig ramme rundt arrangement. Ordfører Bjørn Iddberg holdt tale om stedet og hendelsen i mars 1944 for et trettitalls frammøtte. Han la ned blomster på steinen med minneplata til minne om de falne.

Formann Tom Gjestvang holdt tale om rehabiliteringen og mintes Edvard Noer Bjørge for hans store innsats for å ta vare på Bjønnhaugen. Hans hustru, Lene Noer Bjørge ble overrakt blomster. Videre takket han de frammøtte fra samarbeidspartnerne; Oppland fylkeskommune ved fagområde Kulturarv og Betonmast. Etter talene koste de frammøtte seg med kaffe, Totenkringler og smultringer, folk hadde god tid og praten satt løst.

På Facebook kan du lese mer fra ulike arrangement som har vært avholdt til minne om hendelsen 7. mars 1944, sida heter Bjønnhaugen – krigshistorisk åsted.

Fotograf: Henning Gulbrandsen – oa.no

Andre innlegg om hendelsen på Bjønnhaugen i 1944:

Mannen som ikke hadde skjorte på

– Bjønnhaugen – åpning etter rehabilitering 17. september 2017

– Dette er London: «Mannen som ikke hadde skjorte på»