Bjønnhaugdag 24.9 – invitasjon og program

Søndag 24. september kl. 13.00 avholdes åpen dag på Bjønnhaugen krigsminne. Velkommen!

 

Ankomst:
  • Kjøre bil langs fv 249 fram til  Skonnordtjernet, over gården Øvre Nøss, sving høyre rett etter driftsbygningen, krysse Stokkeelva, lukk grinda og videre opp på åsen og inn til snuplassen nedenfor hytta, alternativ parkering er ved høyspentmasta ca 800 m tidligere, samkjøring er lurt.
  • Parkere på sløyfa langs Gravåsvegen på fv 2408, ca 800 nord for parkeringsplass oppe ved Mosvea, gå ca 3 km på skogsbilvei, husk å ta til høyre i stort kryss etter ca 800 m.
  • Fra snuplassen er går det en sti opp til hytta, denne kan være litt krevende hvis gangfunksjonen er nedsatt.
  • Husk gode sko og egnede klær.
Program:
  • kl. 13.00 Åpning og blomsternedleggelse ved leder i NROF avd Vestoppland major Tom Gjestvang
  • kl. 13.30 Hva skjedde 7. mars 1944? Kaptein Trond Myhrer forteller den dramatiske historien.