Bekjentgjøring av årsmøtet 2020

Innkalling til årsmøte i NROF avd. Vestoppland

Det kalles herved inn til årsmøte i NROF avd. Vestoppland på Quality Strand hotell, Gjøvik fredag 28. februar 2020 kl. 19.00.

DAGSORDEN

1. Konstituering
a. Godkjenning av innkalling
b. Godkjenning av sakliste
c. Valg av dirigent
d. Valg av sekretær
e. Valg av to representanter til å signere protokollen
2. Årsberetning 2019
3. Regnskap 2019
4. Budsjett 2020
5. Aktivitetsplan 2020
6. Innkomne saker
7. Valg til styret og valgkomité
8. Valg av en representant til Landsmøtet 2020


Forslag til innkomne saker må være styrets leder i hende innen 24. februar 2020, send e-post til: tom.gjestvang@online.no

Tom Gjestvang
leder

Dokumenter:
Innkalling til årsmøte 2020
Årsberetning 2019
Regnskap 2019
Budsjett 2020
Aktivitetsplan 2020
Valg av nytt styre i avdelingen
Valg av ny valgkomité
Valg av en representant til Landsmøtet 2020