Avdelingens tillitsvalgte

Avdelingen har et styre bestående av sju styremedlemmer og 2 varamedlemmer. I tillegg har vi en valgkomité og skyteledere.

Styret 2018-2019:

Leder Tom Gjestvang
915 80 415, tom.gjestvang@online.no

Nestleder Torfinn Sørum
414 24 422, torfsoe@online.no

Styremedlem/kasserer Onar Onsrud
918 52 997, o-onsrud@online.no

Styremedlem/sekretær/webredaktør Trond Myhrer
995 06 027, tromyh@gmail.com

Styremedlem Arne Krokeide
akrokei@online.no

Styremedlem Morten Olstad
916 61 919, morten.olstad@gmail.com

Styremedlem Ronny Røise
911 91 363, stiedge40@gmail.com

Varamedlem Morten Stenersen
994 17 440, mortenstenersen72@gmail.com

Varamedlem Geir Ivar Bredgaten
904 19 465, geir.ivar.bredgaten@gmail.com

 

Andre tillitsvalgte

Valgkomite

Skyteledere