Avdelingens tillitsvalgte

Avdelingen har et styre bestående av sju styremedlemmer og 2 varamedlemmer. I tillegg har vi en valgkomité og to skyteledere.

Styret 2022-2023:

Leder Tom Gjestvang
915 80 415, tom.gjestvang@online.no

Nestleder Stein A. Aaslund
902 30 877, stein.aaslund@gmail.com

Styremedlem/kasserer Onar Onsrud
918 52 997, o-onsrud@online.no

Styremedlem/sekretær/webredaktør Trond Myhrer
995 06 027, tromyh@gmail.com

Styremedlem  Hege Pettersen-Moe

942 77 971, pettersenmoe@gmail.com

Styremedlem Morten Olstad
916 61 919, morten.olstad@gmail.com

Styremedlem Ronny Røise
911 91 363, stiedge40@gmail.com

Varamedlem Arne B. Krokeide
402 87 222, akrokei@online.no

Varamedlem Jonas Nilsen

918 95 390, joni11504@icloud.com

Andre tillitsvalgte

Valgkomite

Skyteledere