Avdelingens æresmedlem Magne Foss fylte 90 år 16. juni 2022

I anledningen av at æresmedlem Magne Foss fylte 90 år 16. juni 2022 besøkte avdelingens leder og kasserer ham og overrakte jubilanten gratulasjoner og blomster.

Avdelingen ønsket å feire Magne og spanderte en bløtkake som han kunne dele med de andre beboerne ved Korterudvegen omsorgsboliger. Her skulle det bli en felles samling litt senere på dagen.

Kake på 90-årsdagen

Vi tjuvstartet feiringen kaffe og kake sammen med jubilanten.
Magne har i det senere ikke kunne vært like aktiv i arrangementer avdelingen holder, men den «gamle formannen» har fortsatt stor interesse for hva vi gjør for våre medlemmer. Med tilgang til PC og internett blir det også litt titting på websidene til NROF.

Det ble pratet om hvordan Hæren var for en tid tilbake, da Magne var i tjenesten. Det kan nevnes at Magne gikk Krigsskolen i årene 1954-55 og Hærens stabskole. Magne avsluttet tjenesten i Forsvaret og gikk da til Raufoss Ammunisjonsfabrikker, og fortsatte der arbeidet med ammunisjon til Forsvaret. Magne fortalte også om tiden som Raufoss sin salgsrepresentant i Washington USA, og her har det nok vært mye forsvarskontakter og inngåelse av salgskontrakter med «generalene» i USA.

Magne spurte om hva som skjer i NROF, og leder fortalte om blant annet navnendringen. Dette vekket offiseren, hvor han minnet oss om NROF sin historie og VOF. Magne var med når NROF avd. Vestoppland ble stiftet og hvor viktig det da var og få med offiserene i Vestoppland sin teig. Magne var litt opptatt av at offiser er med i foreningens navn framover, noe vi støtter i lokal avdelingen.