8. mai – vår merkedag for frigjøring og innsats

Frigjøringsdagen 8. mai ble markert i Minneparken på Gjøvik. Leder i vår lokalavdeling, major Tom Gjestvang holdt en flott tale der han hedret de som falt under 2. verdenskrig, han berørte det store engasjementet nordmenn har vist gjennom deltakelse i internasjonale operasjoner i over 70 år. Han avsluttet med noen ord om betydningen av frihet, likeverd og samhold i Norge idag. Til slutt la han ned en krans på minnesteinen over de falne i Gjøvik under krigen.

Bak arrengement stod NROF avd. Vestoppland, NVIO Vestoppland og Forsvarets seniorforbund.