Skyteaktiviteter NROF Søndre Østfold 2019

Skyteaktiviteter

Pistolgruppa:

Pistolgruppa skyter ute med korte våpen av mange kalibre. Vi er på banen på tirsdager fra 18.00 til vi er ferdig.Ta kontakt med Tom holmskau for nærmere informasjon på tlf. 90587134

Vi har våpen til utlån for nye medlemmer som er interessert i skyteaktivitet på tirsdager på egen bane med egen oppvarmet møterom

 

I tillegg er det skyting Nivå 2 og 3 på mandager fra 18-20, og oddetalls uker på lørdager fra kl 11-16.

Ta kontakt hvis du lurer på programmet.Ta kontakt med Nikolai Kringen, på telefon 45696589 , om dette høres interessant ut. (eller ønsker kurs i nivå 2)

 

Riflegruppa:

NROF Søndre Østfold arrangerer rifleskyting på Rygge Flystasjon annenhver uke hele året (helt riktig, vi tar ikke ferie).
Skytingen foregår lørdager mellom kl. 11-14 alle partallsuker. Skyting foregår både fra 100 og 200 meter standplass. Informasjon sendes ut i forkant av skyting på SMS Da skytingen foregår på militært område, må alle deltagere være innmeldt på forhånd på deltagerliste som oppbevares i vakta ved Rygge Flystasjon.
Dersom dette ikke er i orden, vil du ikke få adgang til stasjonen og ei heller delta på skyting.
Forsvaret har ingen plikt til å låne oss banen, og dersom foreningen ikke klarer å følge disse enkle anvisningene, kan hele avtalen opphøre.
Det er ingen adgang til banen utover de avtalte tider. Forsvaret krever at vi stiller med skyteleder/ansvarlig person på banen. Ta kontakt med Trond Skjønhaug på tlf. 909 17 563 for mer informasjon. I perioder med høy militær aktivitet på banen, vil det forekomme endringer i programmet.

Rygge 200 meter