påminnelse på årsmøte

husk årsmøte 23 mars

har tidligere blitt sendt ut på alle e-post adresser som er registrert i systemet!

Innkallelse til årsmøte for NROF søndre Østfold

 

Vi har som glede å kalle inn alle medlemmer til årsmøte onsdag 23 mars  kl:19:00 i gymsalen på Greåker VG.skole

 

Hvis det ønskes andre saker som årsmøte skal behandle må det være sendt til foreningens e-post eller undertegnede  innen 8 mars ( andre saker som ikke er innsendt blir ikke tatt opp på årsmøte)

 

For nærmere informasjon kan formann  kontaktes på tlf.95030613

 

Hvis det ønskes forslag på nye kandidater for årets valg! skal det foreligge hos valgkomiteen minst 2 uker før årsmøte (ved å kontakte lederen for valg komitéen John G på tlf.92280862)

 

 

Det blir ingen bevertning !

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüßen

 

Trond Skjønhaug

Sekretær

NROF Søndre Østfold

 

 

Mob. + 47 909 17 563

Tlf. +47 69 17 40 15

Email: Trond.Skjonhaug@norskeskog.com