Innkalling Årsmøte 2022

Innkalling ÅRSMØTE 2022.
NROF Moss og Omegn avholder Årsmøte fredag 17.02.2023, kl 1800 på Rygge Museum og Historielag.
Etter Årsmøte blir det foredrag ved Oblt Palle Ydstebø, vi avslutter kvelden med sosialt samvær og bespisning.
Med tanke på bespisningen er påmelding obligatorisk:
E-post: moss@nrof.no eller SMS: 905 30 645
For detaljer og sakliste se: Moss & Omegn FaceBook hjemmeside.
NB! Foredraget med Oblt Palle Ydstebø må dessverre avlyses pga for få påmeldte deltagere.