Informasjon fra styret og innkalling til Årsmøte 2020

 Informasjon fra styret og innkalling til Årsmøte 2020

 

NROF Moss og Omegn kaller inn til årsmøte den 16. februar 2021 kl 1900.

 

Vi benytter samtidig anledningen til å informere våre medlemmer.

 

Medlemssider

 

NROF har fått nye nettsider. Vi vil her legge ut fast informasjon. Avdelingen legger også ut info på en lukket facebook-side; «NROF Moss og Omegn» der medlemmer gis tilgang.

 

Aktiviteter i avdelingen

 

Avdelingen har skyting hver tirsdag inne på Rygge flystasjon på pistolbanen kl 1700 til kl 2100, med unntak av de dager der Forsvaret legger begrensning på aktiviteten. Unntak blir meldt bla via Facebook. På pistolbanen kan vi skyte med pistol og rifle opp til kaliber 11.25 mm.

 

Medlemskontingent 2021

Kontingentfornyelse sendes ikke lenger ut sammen med Pro Patria. De aller fleste får nå kontingentfornyelsen på epost. Vi henstiller alle til å gå inn på «Min side» og sjekke om epost, telefonnummer, og adresse er riktig.

 

Sjekk epost fra NROF for desember 2020. Betalingsfrist 31.12.2020.

NB!  Kontingent må være betalt for å være stemmeberettiget ved Årsmøtet.

 

Vi minner også at de som har ervervet våpen med anbefaling fra NROF, sjekker at de overholder kravet til aktivitet: Minst 8 skytinger i NROFs database i løpet av de siste 2 kalenderår.

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

Styret ved leder; Terje Hansen, tlf 905 30 645, e-post. moss@nrof.no