Årsmøte 2021 NROF Moss og Omegn

NROF avdeling Moss og Omegn kaller inn til årsmøte den 15. februar 2022 kl 1900.

Innkalling er sendt til avdelingens medlemmer pr epost. For de som ikke har epost, kommer innkalling i brev.

Møtet avholdes digitalt på plattformen ZOOM.

Sakslisten:

 1. Godkjenning av innkalling og at årsmøtet er lovlig satt.
 2. Valg av møteleder og referent.
 3. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Årsberetning 2021.
 5. Regnskap med revisjonsberetning.
 6. Ansvarsfrihet for styret.
 7. Innmeldte sakere.
 8. Budsjett.
 9. Arbeidsplan for inneværende år (2022).
 10. Tentativ arbeidsplan for kommende år (2023).
 11. Valg.