Årsmøte 2020, avholdes digitalt 16.02.2021 kl 1900

Innkalling til Årsmøte i NROF avd. Moss og Omegn

Medlemmer i NROF avd. Moss og Omegn inviteres med dette til årsmøte
Tirsdag 16. februar 2021
kl 1900

Digital Plattform Zoom
Zoom må lastes ned i forkant av møtet: https://zoom.us/download

Dagsorden:
Faste saker:
1. Godkjenning av innkalling og at årsmøtet er lovlig satt.
2. Valg av møteleder og referent.
3. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Årsberetning 2020.
5. Regnskap med revisjonsberetning.
6. Ansvarsfrihet for styret.
7. Innmeldte saker.
8. Budsjett
9. Arbeidsplan for inneværende år (2021).
10. Tentativ aktivitetsplan for kommende år (2022).
11. Valg.

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen tirsdag 2. februar 2021. Dette sendes sekretær: fredrik.kase@gmail.com eller moss@nrof.no

Vel møtt til en hyggelig og interessant kveld.

Lenke til møterommet følger:

Join Zoom Meeting:
https://zoom.us/j/92252288584?pwd=RmdTK3BkdXFVejRNL083RVlGNzJjdz09

Back up hvis lenke ikke fungerer, finn møtet gjennom Zoom-appen med følgende info:
Meeting ID: 922 5228 8584
Passcode: Moss

Møterommet åpner 18.30 og holder seg aktivt frem til midnatt.