Velkommen til NROF avd. Hedemarken

Styrets sammensetning for 2019;

Formann   
Arild Mauseth
Elgset, 2380 Brumunddal
95415939
ogsikr@online.no

Nestformann
Willy Fauchald
Baneveien 24, 2322 Ridabu
977 11 914
wf@pharma.consult.no

Kasserer
Arne Westlie
Kvækavegen 171, 2322 Ridabu
909 88 513
awestlie@mil.no

Sekretær
Kjell Knutsen
Lundstuvegen 2, 2320 Furnes
977 58 602
kkn@ringsaker.kommune.no

Styremedlem
Jon Løvseth
Ankerskogvegen 38, 2319 Hamar
900 80 090
jon.lovseth@online.no

Styremedlem
Morten Stårvik
Peter Skredders veg 8, 2312 Ottestad
Tlf 417 64 920
morten_ starvik@hotmail.com