Velkommen til NROF avd. Hedemarken

Styrets sammensetning 2023;

Formann   
Arne Westlie
Kvækavegen 171, 2322 Ridabu
909 88 513 / 625 15633 (hvd 0800-1530)
awestlie@mil.no

Nestformann
Willy Fauchald
Baneveien 24, 2322 Ridabu
977 11 914
wf@pharma.consult.no

Kasserer
Morten Stårvik
Peter Skredders veg 8, 2312 Ottestad
Tlf 417 64 920
morten_ starvik@hotmail.com

Sekretær
Kjell Knutsen
Lundstuvegen 2, 2320 Furnes
977 58 602
kkn@ringsaker.kommune.no

Styremedlem
Alv Andreas Kjøs
Finstad Vestre, 2340 Løten
907 90 864
andr-kjo@online.no

Styremedlem
Gunnar Westby
Spangenvegen 37, 2340 Løten
954 19 105
gunnarwestby@gmail.com

Leder valgkomite
Arild Mauseth
Elgset, 2380 Brumunddal
46854232
ogsikr@online.no

_________________________________________
Lokalt våpenutvalg:
Arne Westlie, Morten Stårvik