Velkommen til årsmøte

NROF avd Hedemarken ønsker velkommen til årsmøte 2019

Torsdag 21. februar 2019, kl. 1800, i Ridehuset i Hamar

Saksliste:
1. Åpning – Godkjenning av innkalling og agenda
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
3. Årsberetning NROF avd Hedemarken
4. Regnskap 2018 – Budsjett 2019
5. Ammunisjonsregnskap 2018
6. Arbeidsplan – møteaktivitet for 2019
7. Tentativ aktivitetsplan for 2019
8. Innmeldte saker
9. Valg

Enkel bevertning – påmelding innen 15. februar 2019 til ogsikr@online.no

Velkommen!

Styret