Årsmøte 2023

NROF avd Hedemarken ønsker velkommen til årsmøte 2023

Torsdag 23. februar 2023, kl. 1800 – Ridehuset, Hamar

Sakliste:
1. Åpning – Godkjenning av innkalling og agenda
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
3. Årsberetning NROF avd Hedemarken for 2022
4. Regnskap 2022
5. Budsjett 2023
6. Arbeidsplan – møteaktivitet / Tentativ aktivitetsplan for 2023
7. Innmeldte saker (sendes til awestlie@mil.no innen 15. feb. 2023)
8. Valg
(Frasigelser sendes til valgkomiteens leder, Arild Mauseth, ogsikr@online.no innen 15. feb. 2023)

Enkel bevertning.

Velkommen!

Styret