Årsmøte 2022

NROF avd Hedemarken ønsker velkommen til årsmøte 2022

Torsdag 24. februar 2022, kl. 1800 – Ridehuset, Hamar

Sakliste:
1. Åpning – Godkjenning av innkalling og agenda
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
3. Årsberetning NROF avd Hedemarken
4. Regnskap 2021
5. Budsjett 2022
6. Ammunisjonsregnskap 2021
7. Arbeidsplan – møteaktivitet / Tentativ aktivitetsplan for 2022
8. Innmeldte saker (sendes til ogsikr@online.no innen 20. feb. 2022)
9. Valg (frasigelser sendes til gunnarwestby44@gmail.no innen 20. feb. 2022)

Enkel bevertning.

Velkommen!

Styret