Årsmøte for 2018

Innkalling til årsmøte for året 2018

Det innkalles med dette til årsmøte i NROF avd. Gudbrandsdal.

Møtet holdes på Tunet Kro, fredag 22.feruar 2019, kl.18.30

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Valg av møteleder.referent,og to personer til å underskrive protokollen.
 3. Godkjenning av årsberetning.
 4. Godkjenning av regnskap med revisjonsberetning.
 5. Ammunisjonsregnskap 2018.
 6. Ansvarsfrihet for styret.
 7. Innmeldte saker.
 8. Budsjett for 2019.
 9. Arbeidsplan for 2019.
 10. Tentativ terminliste 2019.
 11. Valg.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen fredag 15-02-2019.

Sendes pr e-post til: seaa1951@gmail.com / SMS: 922 46 382 – 907 91 496

Etter årsmøtet:

Tema: Gruppen ”Celle Venus” sine oppdrag/ operasjoner 1944/1945.

Foredragsholder: Kapt. Rune Wilhelmsen

 

Det vil bli servert kaffe, te og rundstykker.  Velkommen!

For styret: Fenr. Stein Erik Aaseth,(sekretær)