Avdelingsinformasjon

Vi har tradisjon for avdelings-mesterskap i skyting første lørdagen i hver måned. Skyting foregår på Nedre Blæsa Skytefelt kl 1000 – 1300. Det er anledning for egentrening etter kl 1300.

Ønsker du å delta: Logg deg inn på www.nrof.no, «Min side», deretter «NROF-skytter», «Reg. ny aktivitet» og «Meld på». Du logger deg inn på «Min side» første gang med ditt medlemsnummer som brukernavn/passord. Deretter velger du passord. Om du ikke får til dette, ta kontakt på e-post eller sms til undertegnede.

Medlemmer har tilgang til Blæsa skytefelt for egentrening på torsdager, med egen ammo. Kontakt undertegnede for nøkkel og baneinfo. På enkelte torsdager gjennom året vil det bli arrangert skytestevner eller treninger.

Avdelingen har to skyteinstruktører i Stabssersjant Jon Atle Johnsen og Sersjant Håkon Leistad. For mer info om aktivitetsplan for skyting, ta kontakt.

NROF-hilsen

Ragnar Sør Olsen
Major/leder NROF avd. Telemark
t: 99 21 13 46
e: telemark@nrof.no

Thomas Stavdal
Løytnant/nestleder
t: 93 87 47 67
e: telemark@nrof.no