Strategi, vedtekter mm

Her kan du lese NROFs strategi, vedtekter og arbeidsprogram

Hva skal NROF arbeide med og ha fokus på kommende periode? Les strategien vår og arbeidsprogrammet vårt her.

NROFs strategi for 2018-2020

Resolusjon LM2018 plakatversjon

NROFs gjeldende vedtekter