Strategi og vedtekter

Her kan du lese NROFs strategi, vedtekter og arbeidsprogram

Hva skal NROF arbeide med og ha fokus på kommende periode? Les strategien vår og arbeidsprogrammet vårt her.

Arbeidsprogram for Norsk Reservistforbund 2023-24

Vedtekter for Norsk Reservistforbund-2022

Pro-Patria