Strategi, vedtekter mm

Her kan du lese NROFs strategi, vedtekter og arbeidsprogram

Hva skal NROF arbeide med og ha fokus på kommende periode? Les strategien vår og arbeidsprogrammet vårt her.

Arbeidsprogram for NROF 2020-2022

NROFs gjeldende vedtekter

Pro-Patria