NROFs håndbok

Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse for Forbundets virksomhet, og å bidra til å forenkle driften av avdelinger og sentrale ledd.

I tillegg til å beskrive NROFs organisasjon og virksomhet, inneholder boken viktige vedtekter, direktiver og retningslinjer. I et dynamisk forbund som NROF, vil disse kunne endre seg i takt med Forsvarets utvikling og Forbundets behov.

Håndboken skal være et «levende dokument». Om det oppdages ting som bør endres, eller det er behov for mer informasjon, vil Forbundet gjerne ha tilbakemelding via sekretariatet. Ved større endringer kan Forbundsstyret beslutte å fordele et nytt og oppdatert opplag. Mindre endringer utføres som pennerettelser i papirutgaven.

Forbundsstyret har vedtatt at Håndboken skal være tilgjengelig på Min side. Logg deg på via linken nedenfor.

NROFs håndbok