Kommunikasjonsplan ved kriser

Hva gjør du som avdelingsleder hvis noe skjer?

NROF har utarbeidet en kommunikasjonsplan til bruk ved ulike former for kriser hvor NROF er berørt. Vi anmoder alle lokalavdelinger om å gjøre seg kjent med planen og hva man gjør hvis uforutsette hendelser skjer.