NROF søker etter ny kommunikasjonsansvarlig

NROFs nåværende informasjons- og markedsansvarlig går videre til nye utfordringer og vi søker hennes etterfølger.

Vi søker en engasjert og dyktig kommunikasjons-, rekrutterings- og markedsansvarlig som skal bidra til at vårt arbeid og vårt interessefelt er synlig, tydelig og oppleves som relevant.

Ansvarsområde og sentrale arbeidsoppgaver:
• Planlegge, iverksette og legge til rette for NROFs kommunikasjonsarbeid gjennom web, presse og sosiale medier
• I samarbeid med forbundsstyre, sekretariat og lokalavdelinger, skrive kronikker, innlegg etc.
• Kommunikasjonen ut til medlemmer og potensielle medlemmer
• Videreutvikling av kommunikasjonsarbeid i NROF
• Kommunikasjonsfaglig rådgivning i det daglige arbeidet i NROF
• Være en sentral part i redaksjonen til det militærfaglige magasinet Pro Patria, som gis ut fem ganger i året, inkludert å være ansvarlig for stoffet fra egen organisasjon
• Bidra til å øke antall medlemmer i forbundet
• NROF har et lite sekretariat og man må derfor regne med å bidra der det er behov innenfor NROFs portefølje (militær idrett, kompetanse, kultur og tradisjon, og internasjonal virksomhet)

Vi søker en som har:
• Kjennskap til Forsvaret, forsvarssektoren, til statsforvaltningen og aktuelle myndigheter. Et godt nettverk mot relevante kontaktpunkter vil bli vektlagt
• Relevant utdanning og erfaring innen kommunikasjon og gjerne fra en medlemsorganisasjon
• Minimum to års erfaring med politikk eller kommunikasjonsarbeid
• Erfaring med oppfølging og påvirkning gjennom medier/presse
• NROF ønsker å prioritere kommunikasjon gjennom bruk av sosiale medier Erfaring fra kommunikasjonsarbeid gjennom bruk av sosiale medier er derfor også en forutsetning
• Digitalisering av Pro Patria er på trappene og digital kompetanse er derfor viktig. Sosiale medier er et satsingsområde for forbundet og gode kunnskaper her er et krav
• NROF er én av flere forsvarsrelaterte interesseorganisasjoner og samarbeid med disse, både sentralt og lokalt, er viktig

Personlige egenskaper:
Vi søker deg som har engasjement og interesse for forsvarssaken og særlig reservistenes rolle og betydning. Gode samarbeidsevner, fleksibilitet, evne til initiativ og gjennomføringsevne er viktige egenskaper for å kunne lykkes hos oss.

NROF tilbyr:
• 100 % stilling med snarlig oppstart
• Meningsfulle og inspirerende arbeidsoppgaver
• Godt arbeidsmiljø i lokaler i Oslo sentrum
• Fleksitidsordning

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Generalsekretær Erik Gustavson, tlf. 22 47 82 41 eller 474 83 706.

Søknad med CV og annen aktuell dokumentasjon sendes til camilla.brisa@sekr-nrof.no senest 30. november. Tiltredelse snarest mulig og etter nærmere avtale.

Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) er en politisk uavhengig organisasjon som ble stiftet i 1896. Det er 57 lokale avdelinger og ca. 7000 medlemmer. Våre medlemmer er nåværende og tidligere offiserer, befal og vervede fra alle forsvarsgrener.

NROFs formål er å støtte Forsvaret og forankre forsvarsviljen gjennom å arrangere virksomhet som vedlikeholder reservens kompetanse og fremmer medlemmenes aktive forhold til Forsvaret. Videre ønsker NROF å støtte Forsvaret gjennom å bidra til at reserven brukes som aktiv ressurs for Forsvaret, og ved å ivareta reservistenes interesser.

NROFs sekretariat er det i dag seks medarbeidere (hvorav to på deltid). I tillegg er det mange engasjerte frivillige og tillitsvalgte fordelt på våre 57 avdelinger rundt om i landet.