Årsmøte 2018

Årsmøtet 2018

Det innkalles herved til årsmøte 2018 i NROF Salten.

Tid: Lørdag 23. mars kl. 18:00 2019
Sted: Luftfartsmuseet

Saksliste:

*Konstituering
* Godkjenning innkalling
* Valg av møteleder
* Valg av referent
* Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll

* Årsberetning 2018
* Regnskap 2018
* Revisjonsberetning
* Aktiviteter sist år
* Innkomne forslag
* Aktivitetsplan 2019
* Budsjett 2019

* Valg
* Valg av styre
* Valg av revisor
* Valg av aktivitetskomite
* Valg av valgkomite

Frist til å melde inn saker er 9. mars 2018. Meldes til salten@nrof.no

For styret

Günther Meyer
Leder