Veterandagen markert.

Veteran- og frigjøringsdagen ble tradisjonsfast markert ved  Mo kirke.