Styret til NROF avd. Helgeland

Styret i NROF avd. Helgeland er for tiden:

Leder Arne Kristiansen, tlf. 915 65 977, e-post arne.h.o.kristiansen@online.no

Nestleder Jøran Flåten Tønder, tlf. 918 24 476, e-post jfthunder@combitel.no

Sekretær Elias Gullvikmo, tlf. , e-post elias.gullvikmo@gmail.no

Kasserer Morten A. Helseth, tlf. 415 17 060, e-post morten.helseth@bdo.no

Styremedlem Børge Anderson, tlf. 418 42 174, bfamoirana@gmail.com

1. varamedlem Anderas Lyssand, tlf. 41045187,

2. varamedlem Viggo Liasjø, tlf 99046132, viggo.liasjo@gmail.com