NROF-medlemmer kan bistå i koronakrisen.

NROF medlemmene kan bistå i korona-krisen!

Vi oppfordrer alle til å forholde seg til pålitelige, offentlige kilder når de søker informasjon. Oppdatert informasjon om virus-situasjonen finner du på nettsiden https://helsenorge.no/koronavirus.

Vi er i en meget alvorlig krise som vi ennå ikke har sett utfallet og konsekvensene av. I en slik situasjon vil det kunne være behov for ekstra arbeidskraft/kompetanse innen en rekke områder. Totalforsvarskonseptet innebærer at alle vil kunne måtte bidra med frivillig innsats eller ressurser.

NROF oppfordrer egne medlemmer, og andre, som ikke er i risikogruppen til å kontakte sin avdeling, slik at denne kan ha en oversikt over kompetanse og tilgjengelighet på personellet i avdelingen.  

Denne kartleggingen kan hjelpe NROFs avdelinger i dialogen opp mot lokale myndigheter for å skape forståelse for hvilken kompetanse våre medlemmer besitter og kan tilby, og hvilken ressurs de kan være i det lokale hjelpearbeidet.

Mvh

NRF_logo_cmyk_2

Erik Gustavson

Generalsekretær

Norske Reserveoffiserers Forbund

Erik.gustavson@sekr-nrof.no

22478241/47483706

www.nrof.no