NROF
Copyright 2012 | NROF - Norske Reserveoffiserers Forbund, Bygning 60, Akershus Festning, PB 1550 Sentrum, 0015 Oslo
Telefon: 22 47 82 40, E-post: 
post@sekr-nrof.no

Bestemmelser om felles uniformsregler i Forsvaret.

Her er de gjeldende bestemmelsene om bruk av uniform i Forsvaret: https://forsvaret.no/fakta/uniformer-medaljer-heraldikk/uniformer