NROF
Copyright 2012 | NROF - Norske Reserveoffiserers Forbund, Bygning 60, Akershus Festning, PB 1550 Sentrum, 0015 Oslo
Telefon: 22 47 82 40, E-post: 
post@sekr-nrof.no

Bestemmelser om felles uniformsregler i Forsvaret.

1. juli 2018 trer en ny bestemmelse om uniformer i Forsvaret i kraft. Her er de gjeldende bestemmelsene om bruk av uniform i Forsvaret.