NROF
Copyright 2012 | NROF - Norske Reserveoffiserers Forbund, Bygning 60, Akershus Festning, PB 1550 Sentrum, 0015 Oslo
Telefon: 22 47 82 40, E-post: 
post@sekr-nrof.no

Ta vare på deg selv ute

3. til 10. mars 2019

Kurset vil omfatte grunnleggende vintertjeneste; vinteroverlevelse, skimarsj, vinterbivuakk, nødbivuakk, sanitet med fokus på kulde og vinter, isredning med mer. 
Kurset holdes på engelsk og det vil  være deltagere fra flere land. Avhengig av forkunnskaper, deles deltagerne inn i grupper.


Fra vinterkurset i mars 2018

Det vil være en kursavgift på kr. 1000,-. Det er full pensjon og deltagerne tar kun med seg personlig vinterutstyr.

Påmelding sendes til kansli@sverof.se innen 15. januar 2019. Kontakt kursleder Oscar Karlflo ved spørsmål (oscar.karlflo@reservofficerarna.se) eller på tlf. +46 703 83 22 20 .  


Fra vinterkurset i mars 2018

Kurset er et samarbeid mellom de nordiske reserveoffisersforbundene og gjennomføres i Sverige. Ånn Kursgård ligger i Jämtland, 13 mil fra Trondheim.

NROF-medlemmer får, i henhold til bestemmelsene i NROFs reiseregulativ, refundert reise og opphold som overstiger Kr. 1500,-.


Fra vinterkurset i mars 2018