NROF
Copyright 2012 | NROF - Norske Reserveoffiserers Forbund, Bygning 60, Akershus Festning, PB 1550 Sentrum, 0015 Oslo
Telefon: 22 47 82 40, E-post: 
post@sekr-nrof.no


Her er oppsummeringen/rapporten etter Formannskonferansen 2015.

I forbindelse med Formannskonferansen 2015 i Stavern, har sekretariatet utarbeidet "kortversjoner" av følgende; McKinsey-rapporten, Ekspertgruppen for forsvaret av Norge, Forsvarssjefens Fagmilitære Råd (som blir ferdig i oktober) og Etterretningstjenesten vurderinger (sammendraget er basert på E-sjefens foredrag i OMS 16/3-2015).


McKinsey-rapporten

Eksertgruppen for forsvaret av Norge

FSJs Fagmilitære Råd

E-sjefens foredrag i OMS