NROF
Copyright 2012 | NROF - Norske Reserveoffiserers Forbund, Bygning 60, Akershus Festning, PB 1550 Sentrum, 0015 Oslo
Telefon: 22 47 82 40, E-post: 
post@sekr-nrof.no

Forbundsstyret

Forbundsstyret er NROFs øverste organ. Det velges på Landsmøtet for en periode på to år.

Her er forbundsstyret for perioden 2016 til 2018.


President

Terje Surdal

Avd. Søndre Østfold

1. visepresident

Viggo Hanssen

Avd. Mandal

2. visepresident

Sven-Åge Myrvang

Avd. Fossumstrøget

Styremedlem

Svein Arne Jensen

Avd. Helgeland

Styremedlem

Sturla Valderaune

Avd. Narvik og Omegn

Styremedlem

Christian Berning Pedersen

Avd. Haugaland

Styremedlem

Jørn Buø

Avd. Oslo

1. varamedlem

Hege Nordset

Avd. Moss og Omegn

2. varamedlem

Arnfinn Vik

Avd. Oslo