NROF
Copyright 2012 | NROF - Norske Reserveoffiserers Forbund, Bygning 60, Akershus Festning, PB 1550 Sentrum, 0015 Oslo
Telefon: 22 47 82 40, E-post: 
post@sekr-nrof.no

Forbundsstyret

Forbundsstyret er NROFs øverste organ. Det velges på Landsmøtet for en periode på to år.

Her er forbundsstyret for perioden 2018 til 2020:


President

Jørn Buø

Avd. Oslo

1. visepresident

Viggo Hanssen

Avd. Mandal

2. visepresident

Christian B. Pedersen

Avd. Haugaland

Styremedlem

Svein Arne Jensen

Avd. Helgeland

Styremedlem

Daniel Hagen

Avd. Lister

Styremedlem

Sofie Hildebrandt Nilsen

Avd. Ringerike

Styremedlem

Nils Otto Pleym

Avd. Varanger

1. varamedlem

Arnfinn Vik

Avd. Oslo

2. varamedlem

Hilde Kristin Stensen

Avd. Elverum