NROF
Copyright 2012 | NROF - Norske Reserveoffiserers Forbund, Bygning 60, Akershus Festning, PB 1550 Sentrum, 0015 Oslo
Telefon: 22 47 82 40, E-post: 
post@sekr-nrof.no

Rapport fra kommunikasjonsutvalget


Her kan du lese rapporten fra Kommunikasjonsutvalget. Arbeidet ble påbegynt etter Landsmøtet i juni 2014 og avsluttet ultimo januar 2015.